Slzy

Daj si veľký pozor, aby si nerozplakal ženu, lebo Boh počíta jej slzy. - Talmud